X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

نغمه‌های ماندگار۲

مقام شناســـــی هنـــــر تلاوت قرآن کــــــریم

محمد صدیق منشاوی (1920-1969)خوش تیپ القراء !!!!!!!

شیخ محمد دارای یکی از زیباترین و توانمندترین صداها در میان همه قراء بزرگ مصر بود همچنین به لحاظ شخصیت و خصوصیات اخلاقی و زیبایی ظاهر و باطن، نمونه بود. او در زندگیش تقوای الهی را رعایت می کرد.

وی با صدایی گرم و بسیار دلنشین به تلاوت می پرداخت و در حین تلاوت به مسائل پیرامونش توجه زیادی نداشت.

اکثر مستمعین به علت القای آرامش و معنویت فراوان ، تلاوت او را بر دیگران ترجیح می دهند.

صدای فاخر ایشان موروث خانواده قرآنیش بود و دارای قوت بسیار، همراه با طنین و رنگ بسیار زیبا در همه بخش های صدا از قرار، توسط تا اوج صدا، همچنین دارای انعطاف و تحریر پذیری بسیار خوب و دارای وسعت صوتی کافی (دو اکتاو) بود

الحان تلاوتش زیاد پیچیده نبود ولی اجرایش بسیار دقیق و صدای فاخرش باعث تاثیر گذاری شگرف بر غالب مردم بود.

با قراء بزرگی مانند شیخ محمد سلامه، شیخ علی حزین، شیخ مصطفی اسماعیل، شیخ عبدالباسط و شیخ کامل یوسف بهتیمی و ... ارتباط داشت و با آنان محافل زیادی را در داخل و خارج از کشور برگزار نمود.

او در تلاوت، متاثر از شیوه پدرش ، شیخ محمد سلامه ، شیخ محمد رفعت ، شیخ عبدالفتاح شعشاعی و شیخ علی حزین بود و نماینده اصلی شیوه ای از تلاوت شد که در منطقه صعید مصر معمول بود.

این شیوه همزمان توسط قاریانی مانند عبده عبدالراضی نیز اجرا میشد.

او در تلاوت های اواخر عمر خود دست به ابتکارات لحنی فراوانی زد به طوری که باعث تعجب موسیقیدانها گردید اما متاسفانه اجل مهلت نداد و روح ملکوتیش به سوی پروردگار پر کشید.

 

معرفی تلاوتهای مهم استاد :


ا-حشر 18تاآخر طارق فجر حمد بقره

2-غافر 39تا68

3-مطففین انشقاق بروج

4-مریم 1-40

5-شرح تکاثر ضحی حمد بقره

6-رعد 1-22

7-حج 19-40

8-مومنون 84 تا آخر

9-واقعه حدید

10-توبه 38-44

11-مومنون 51 تا آخر

12-ابراهیم 23 تا آخر

13-حشر علق حمد بقره

14- اسراء 70-87

15-روم 17-50

16-روم 17-54

17-حدید 7-27 و 28-29

18-انفطار بروج بلد

19-مومنون 1-22

20-روم ضحی انشراح