X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

نغمه‌های ماندگار۲

مقام شناســـــی هنـــــر تلاوت قرآن کــــــریم
جمعه 21 فروردین 1394

تحلیل تلاوت سوره های نجم قمر اثر استاد شحات محمد انور

مقام شناسی تلاوت سوره های نجم 31 تا آخر قمر 1 تا 15 اثر فاخر استاد شحات محمد انور اجرا شده در مصر به مدت 38 دقیقه حجم فایل 7 مگابایت:


نغمه های ماندگار

برای دریافت تلاوت کلیک نمایید


1-در این اجرا استاد در موارد زیادی تحت تاثیر بودن از شیوه استاد سعید زناتی را نمایش می دهد

2-آقای حامد شاکرنژاد تلاوت هایی را تحت تاثیر این تلاوت استاد شحات انور، اجرا نموده است.

3-این تلاوت تا فراز 67 یک حالت یکدست دارد ولی از این فراز به بعد تلاوت طوفانی و بسیار زیبا و فنی اجرا می گردد

4-این اثر در تاریخ  14-1-1388 برای اولین بار از شبکه رادیو قرآن پخش گردید

 بررسی مقامی اثر به شیوه فراز به فراز:

1-استعاذه - بیات

2-بسمله - بیات

3-بیات - جنس بیات شروع فراز از درجه 4 بیات با تحریر مناسب در <بما عملوا>

4-بیات - بیات نوا به زیبایی

5-بیات - بیات عجمی

6-بیات - شوری با قفله انتظاری

7-بیات - شوری

8-بیات - شوری با قفله انتظاری

9-بیات - شوری با فرود در بیات


10-راست - نوروز راست (ترکیب راست-بیات)

11-راست - انتقال کامل به مقام راست (در واقع از نقطه شروع تلاوت 7 درجه اوج گیری انجام گردید)

12-راست - راست از درجه 5

13-راست - نغمه راست چهارگاه (شروع فراز از درجه 5 راست) با اشاره به مقام نیشابورک در <هو انشاکم>

14-راست - فرود در راست سوزناک (ترکیب راست-حجاز)

15-راست - فرود در جنس راست در قرار صدا

16-راست - جنس راست

17-راست - غماز راست (درجه 5 راست) با انتقال به اوج مقام راست

18-راست - جنس راست

19-راست - فرود در راست

20-راست - فرود در جنس راست در قرار صدا

21-راست - راست با اشاره به نهاوند در <تولی و اعطی> مقام فرعی مایه راست سپس انتقال به اوج راست


22-عجم - جنس عجم

23-عجم - فرود در عجم با قفله انتظاری

24-عجم - فرود در جنس عجم در قرار صدا

25-عجم - غماز عجم با انتقال به جنس عجم

26-عجم - فرود در عجم

27-عجم - فرود در قرار عجم

28-عجم - اوج مقام عجم

29-عجم - 

30-عجم - غماز عجم با انتقال لحظه ای و سپس انتقال مجدد به عجم و چهارگاه

31-عجم - جنس عجم

32-عجم - ترکیب عجم-حجاز به نزولی (مقام شوق افزا)

33-عجم - فرود در قرار عجم

34-عجم - اجرای تحریرهای بسیار فنی همراه با موتیف سازی لحنی در جنس عجم 


35-راست - جنس راست

36-راست - فرود در راست

37-راست - غماز راست (درجه 5 راست) با اجرای اوج مقام راست

38-راست - ثلاثی راست شروع از درجه صفر راست (یک پرده پایین ار از درجه اول راست)

39-راست - فرود در راست با فرم نزولی مقام راست

40-راست - غماز راست با ترکیب لحظه ای با نهاوند در <اهوی> سپس اوج مقام راست زیبا و تاثیرگذار

41-راست - جنس راست

42-راست - جنس راست

43-سه گاه  

44-سه گاه - تا درجه 6 سه گاه

45-سه گاه - فرود بسیار فنی و زیبا در مقام هزام - مشابه این فرود را در تواشیح اسماء الحسنی شنیده اید

46-سه گاه - ترکیب سه گاه -حجاز به زیبایی (مقام هزام) در بم صدا 

47-سه گاه - مقام هزام  در بم صدا 

48-سه گاه - مقام هزام  در بم صدا 

49-سه گاه - غماز سه گاه (درجه پنجم سه گاه) با انتقال به اوج مقام سه گاه در عبارت <اقتربت الساعه وانشق القمر>

50-سه گاه - سه گاه با اشاره به حجاز در ابتدای فراز در ادامه خود سه گاه

51-سه گاه 

52-سه گاه

53-سه گاه - فرود

54-سه گاه - فرود در قرار سه گاه

55-سه گاه - غماز سه گاه با حرکات لحنی خاص شیخ سعید الزناتی با انتقال به اوج مقام سه گاه به زیبایی

56-سه گاه - سه گاه با اشاره به حجاز (هزام) - فنی و زیبا با تحریرهای فنی

57-سه گاه - سه گاه با اشاره به حجاز (هزام) با انتقال به مقام اوشار (ترکیب سه گاه -نهاوند) - این لحن فنی یکی از شگرد های لحنی استاد سعید الزناتی در مقام سه گاه است

58-سه گاه - اجرای بسیار فنی در سه گاه با قفله انتظاری مشابه قراء قدیمی مصر

59-سه گاه - فرود در سه گاه

60-سه گاه - اوج مقام سه گاه (سه گاه بزرگ) با انتقال به غماز سه گاه <لقد جاءهم> سپس انتقال به هزام <جاءهم>

دوباره انتقال به جواب جواب مقام سه گاه و فرود در سه گاه بسیار زیبا

61-سه گاه - سه گاه فنی و زیبا


62-حجاز - انتقال فنی و زیبا به جنس حجاز

63-حجاز - حجاز نوا با حرکات لحنی فاخر در جنس حجاز

64-حجاز - حجاز محیر در اکتاو اول با انتقال به حجازکار

65-حجاز - نغمه حجاز نوا با حرکات لحنی زیبا و فنی و انتقال به نغمه حجازکار در عبارت <قالوا مجنون>

66-حجاز - نغمه حجاز حسینی بسیار زیبا و فنی با تحریرهای فاخر در <ربه> با قفله شنیدنی

67-نواثر - فرود در عقد نواثر


68-بیات - بیات نوا به زیبایی

69-بیات - اوج مقام حسینی بسیار زیبا و تاثیرگذار

به استفاده از تکنیک موتیف سازی، که استاد در کلمه <منهمر و فجرنا> اجرا می کند دقت نمایید.

حتما این حالت را در تلاوت آقای شاکرنژاد نیز شنیده اید. با بررسی بیشتری که در تلاوت قراء متقدم انجام گرفت این ملودی در تلاوت استاد مصطفی اسماعیل و استاد محمود علی البناء نیز مشاهده می شود.

70-بیات - مقام حسینی عشیران بسیار زیبا و بسیار فنی

71-بیات - اوج مقام حسینی بسیار زیبا بسیار فنی بسیار تاثیرگذار - استاد در عبارت <ابواب السماء> تا دو درجه از جواب مقام حسینی بالاتر رفت - تحریرهای فاخری در این فراز اجرا گردید- حتما فرازهایی از تلاوت قاری موفق هموطن جناب آقای حامد شاکرنژاد را که مشابه ملودی این فراز را اجرا نموده است، شنیده اید.

72-بیات - اجرای بسیار فنی وهمراه با تحریرهای فاخر در مقام حسینی


73-صبا - انتقال به صبا از غماز صبا

74-صبا - جنس صبا

75-صبا - اجرای صبا در جنس صبا با فرود و صعود لحنی و تحریر شکست صوت زیبا و فنی

76-صبا - جنس صبا با اشاره به سه گاه در قفله به زیبایی (مقام فرعی بستنکار)


77-حجاز - نغمه حجاز حسینی با تحریرهای فنی و زیبا و قفله شنیدنی و آموزشی

78-حجاز - فرود در جنس حجاز


79-بیات - بیات نوا به زیبایی

80-بیات - مقام فرعی حسینی عشیران بسیار زیبا و فنی


81-صبا - انتقال به صبا حسینی

82-صبا - جنس صبا با قفله انتظاری

83-صبا - جنس صبا با فرود در سه گاه (مقام بستنکار)

84-صبا - نغمه صبا حسینی

85-صبا - اوج مقام صبا (صبا محیر) با تحریرهای فنی بسیار زیبا و فنی

86-صبا - صبا با فرود در سه گاه (بستنکار) و سپس انتقال به بیات

87-تصدیق در بیات

نظرات شما (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.