X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

نغمه‌های ماندگار۲

مقام شناســـــی هنـــــر تلاوت قرآن کــــــریم
دوشنبه 6 مهر 1394

برنامه نغمه های ماندگار - بخش دوم

در بخش اول مطلب در مورد برنامه نغمه های ماندگار صحبت نمودیم و گفتیم که این برنامه در آبان ماه سال 1386 و با رویکرد آشنا نمودن قاریان و عموم علاقه مندان فن تلاوت قرآن با قراء بزرگ مصر و همچنین شیوه و تحلیل تلاوت آنها، بر روی آنتن شبکه رادیو قرآن جمهوری اسلامی رفت.

کارشناسان اصلی برنامه عبارت بودند از : جناب آقای احمد ابوالقاسمی و جناب آقای غلامرضا شاهمیوه اصفهانی

در بخش اول، تحلیل تلاوت هایی از نسل اول مانند استاد علی محمود، استاد محمد رفعت، استاد عبدالفتاح شعشعاعی و برخی دیگر را آدرس دهی نمودیم تا بتوانید با دانلود این فایلها از این برنامه بهره مند شوید.

رادیو قرآن

برو نغمه های ماندگار

ولی در بخش دوم که شاید برای علاقه مندان بیشتر جالب باشد تحلیل تلاوت هایی از نسل های بعدی فن تلاوت مانند استاد مصطفی اسماعیل، استاد منشاوی ، استاد عبدالباسط و ... خواهد بود.

جالب است رادیو قرآن این فایلها را یک ماه پیش و بعد از پنج سال!!! از اتمام پخش برنامه (بهمن ماه سال 1389 آخرین قسمت برنامه پخش گردید) بر روی سایت خود قرار داد و بنده یادم هست که در یکی از جلسات جناب استاد شاهمیوه در سال 1390حاضر بودم با توجه به درخواست برخی از قاریان از ایشان برای در اختیار گذاشتن فایلهای برنامه، ایشان از قاریان حاضر در جلسه درخواست نمود که هر کس این فایلها را ضبط نموده در اختیار دیگران قرار دهد. 


مقدمه ای بر برنامه نغمه های ماندگار:

این برنامه و برنامه مصباح که هر دو از بهترین برنامه های زمان خود بودند (و هر دو نیز در سال 1386 شروع گردیدند) اثرات بسیار مفیدی بر قاریان کشورمان و شیوه تلاوت آنها گذاشتند. به طوری که در آن زمان تعدادی از موفق ترین قاریان کشورمان مانند آقای حامد شاکرنژاد، آقای حسن دانش و ... گاهی به شیوه تلاوت اساتید قدیمی مانند استاد رفعت، استاد شعشعاعی و ... تلاوت می نمودند.

  


توضیحاتی مختصر پیرامون برنامه رادیویی نغمه های ماندگار: (بخش دوم)

1-شروع پخش برنامه در آبان ماه سال 1386 تا و پایان آن در بهمن ماه سال 1389

2-رویکرد برنامه آشنایی با قاریان بزرگ مصر و شیوه تلاوت آنها و بویژه بررسی تعدادی از برترین آثار آنها

3-کارشناسان برنامه، اساتید: علی اکبر حنیفی (یکی دو برنامه) ، عبدالرضا صدیق (برنامه استاد صدیق منشاوی)، احمد ابوالقاسمی (تعداد قابل توجهی از برنامه ها)، غلامرضا شاهمیوه (تعداد قابل توجه تری از برنامه ها)

 4-مجری برنامه: آقای محمد هادی صلح جو و جناب آقای مهدی صفری

5-زمان پخش برنامه، هر هفته شنبه ها از ساعت حدودا 8 تا 10 شب


توضیح ضروری :

کارشناس همه قسمتهای بخش دوم جناب استادغلامرضا شاهمیوه (با رویکرد لحنی و نغمات و القای معانی ) است.


31برنامه سی و هشتمبررسی زندگی استاد مصطفی اسماعیل

32برنامه سی و نهمبررسی زندگی استاد مصطفی اسماعیل

33برنامه چهلمتحلیل تلاوت استاد مصطفی اسماعیل سوره حج آیات 1 تا 29

34برنامه چهل و یکمتحلیل تلاوت استاد مصطفی اسماعیل سوره قصص ، علق و قدر

35برنامه چهل و دوّمتحلیل تلاوت استاد مصطفی اسماعیل سوره قصص آیات 20 تا 28 ، علق و قدر

36برنامه چهل و سوّمتحلیل تلاوت استاد مصطفی اسماعیل سوره لقمان ، نازعات و علق

37برنامه چهل و چهارمتحلیل تلاوت استاد مصطفی اسماعیل سوره لقمان آیات 22 تا آخر، نازعات و علق 1 تا 8

38برنامه چهل و پنجمتحلیل تلاوت استاد مصطفی اسماعیل سوره ق آیات 31 تا آخر، ذاریات 1 تا28 وطارق و اخلاص

39برنامه چهل و ششمتحلیل تلاوت استاد مصطفی اسماعیل سوره نجم آیات 31 تا آخر،قمر ،رحمن،نازعات،حاقه،شمس

40برنامه چهل و هفتمتحلیل تلاوت استاد مصطفی اسماعیل سوره نجم آیات 31 تا آخر،قمر ،رحمن،نازعات ،حاقه،شمس

41برنامه چهل و هشتمتحلیل تلاوت استاد مصطفی اسماعیل سوره نجم آیات 31 تا آخر،قمر ،رحمن،نازعات ،حاقه،شمس

42برنامه چهل و نهمتحلیل تلاوت استاد مصطفی اسماعیل سوره مریم آیات 12 تا 36

43برنامه پنجاهمتحلیل تلاوت استاد مصطفی اسماعیل سوره حجرات ،ق ،ضحی ،انشراح

44برنامه پنجاه و یکمتحلیل تلاوت استاد مصطفی اسماعیل سوره حجرات ،ق ،ضحی ،انشراح ،توحید

45برنامه پنجاه و دوّمتحلیل تلاوت استاد مصطفی اسماعیل سوره کهف  01

46برنامه پنجاه و سوّمتحلیل تلاوت استاد مصطفی اسماعیل سوره کهف ،ضحی ،انشراح ، تین  02

47برنامه پنجاه و چهارمتحلیل تلاوت استاد مصطفی اسماعیل سوره آل عمران 171 تا 194

48برنامه پنجاه و پنجمبررسی زندگی استاد ابوالعینین شعیشع

49برنامه پنجاه و ششمتحلیل تلاوت استاد ابوالعینین شعیشع سوره اسرا1 تا 19

50برنامه پنجاه و هفتمتحلیل تلاوت استاد ابوالعینین شعیشع سوره آل عمران 33 تا 47

51برنامه پنجاه و هشتمبررسی زندگی استاد محمد صدیق منشاوی

52برنامه پنجاه و نهمتحلیل تلاوت استاد منشاوی سوره روم 17 تا 27
53برنامه شصتمتحلیل تلاوت استاد منشاوی سوره روم ،ضحی ، انشراح ، حمد و بقره 1 تا 5

54برنامه شصت و یکمتحلیل تلاوت استاد منشاوی سوره هود 108 تا آخر و یوسف 1 تا 8

55برنامه شصت و دوّمتحلیل تلاوت استاد منشاوی سوره شعرا 1 تا 89

56برنامه شصت و سوّمتحلیل تلاوت استاد منشاوی سوره شعرا 43 تا 89

57برنامه شصت و چهارمتحلیل تلاوت استاد کامل یوسف بهتیمی سوره فرقان آیات 58 تا آخر ،قیامت ،علق 1 تا 5

58برنامه شصت و پنجمتحلیل تلاوت استاد کامل یوسف بهتیمی سوره رعد آیات 1 تا 18

59برنامه شصت و ششمتحلیل تلاوت استاد کامل یوسف بهتیمی سوره فصلت آیات 30 تا 47

60برنامه شصت و هفتمتحلیل تلاوت استاد کامل یوسف بهتیمی سوره قصص آیات 51 تا 75

61برنامه شصت و هشتمتحلیل تلاوت استاد کامل یوسف بهتیمی سوره نمل 15 تا 44

62برنامه شصت و نهمبررسی زندگی استاد محمود علی البناء

63برنامه هفتادمبررسی تلاوت سوره های فلق و ناس از قاریان جهان اسلام

64برنامه هفتاد و یکم

بررسی تلاوت سوره های اخلاص ،مسد ،فیل ، شمس از قاریان جهان اسلام

65برنامه هفتاد و دوّمبررسی تلاوت سوره های نصر ،کافرون ،لیل از قاریان جهان اسلام

66برنامه هفتاد و سوّمبررسی تلاوت سوره های کوثر، انشراح، ماعون، همزه، تکاثر، عادیات از قاریان جهان اسلام

67برنامه هفتاد و چهارمبررسی تلاوت سوره های زلزال ، بینه و قدر از قاریان جهان اسلام

68برنامه هفتاد و پنجمبررسی تلاوت سوره های تین و علق از قاریان جهان اسلام

69برنامه هفتاد و ششمبررسی تلاوت سوره های ضحی و انشراح از قاریان جهان اسلام

70برنامه هفتاد و هفتمبررسی تلاوت سوره های عصر،تین ،کوثر،شمس از قاریان جهان اسلام

71برنامه هفتاد و هشتمبررسی تلاوت سوره های تکاثر، ضحی ، غاشیه از قاریان جهان اسلام

72برنامه هفتاد و نهمبررسی تلاوت سوره های قارعه و بلد از قاریان جهان اسلام

73برنامه هشتادمتحلیل تلاوت استاد محمود علی البناء سوره احزاب 39 تا 50 و نازعات 27 تا 33

74برنامه هشتاد و یکمتحلیل تلاوت استاد محمود علی البناء سوره نباء و قصار السور

75برنامه هشتاد دوّمتحلیل تلاوت استاد محمود علی البناء سوره بقره255 تا 261

76برنامه هشتاد سوّمتحلیل تلاوت استاد محمود علی البناء سوره ابراهیم 27 تا آخر

77برنامه هشتاد چهارمتحلیل تلاوت استاد محمود علی البناء سوره منافقون و تغابن 1 تا 16

78برنامه هشتاد پنجمبررسی زندگی استاد عبدالباسط عبدالصمد

79برنامه هشتاد ششمتحلیل تلاوت استاد عبدالباسط عبدالصمد سوره حشر 18 تا آخر ،تکویر و فجر 27 تا آخر

80برنامه هشتاد هفتمتحلیل تلاوت استاد عبدالباسط عبدالصمد سوره مریم 2 تا36 وتکویر

81برنامه هشتاد هشتمتحلیل تلاوت استاد عبدالباسط عبدالصمد سوره مدثر و قیامه (01)

82برنامه هشتاد نهمتحلیل تلاوت استاد عبدالباسط عبدالصمد سوره مدثر و قیامه (02)

83برنامه نودمبررسی زندگی استاد محمد عبدالعزیز حصان

84برنامه نود و یکمتحلیل تلاوت استاد حصان سوره انعام 151 تا 159

85برنامه نود و دوّمتحلیل تلاوت استاد حصان سوره قصص 51 به بعد

86برنامه نود و سوّمتحلیل تلاوت استاد حصان سوره قصص 60 تا 73

87برنامه نود و چهارمتحلیل تلاوت استاد محمود رمضان سوره نور

88برنامه نود و پنجمتحلیل تلاوت استاد محمود رمضان سوره نحل 114 تا آخر

 


نظرات شما (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.